Sunar, Halil, ve Alper Ateş. “Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü Ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2347–2366. Erişim Eylül 25, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/551.