Karamustafa, Kurtuluş, ve Mustafa Yılmaz. “Turizm Eğitimi Veren Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2466–2491. Erişim Haziran 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/557.