Çataklı, Sertan, ve Recep Yıldırgan. “Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2506–2521. Erişim Eylül 22, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/559.