Karagöz, Deniz, ve Merve Gürge. “Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2522–2541. Erişim Ekim 6, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/560.