Deveci, Bahar. “Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2592–2612. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/564.