Gün, Serkan, ve Gül Damla Kılıç. “Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2653–2665. Erişim Ekim 6, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/567.