Çiçek, Dönüş, ve Erdem Korkmaz. “Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2666–2682. Erişim Haziran 19, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/568.