Bulgan, Gülay, Ramazan Arslan, ve Şirvan Şen Demir. “Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 2 (Mayıs 13, 2021): 121–134. Erişim Haziran 23, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/57.