Türkay, Kaan, ve Melih Kabadayı. “Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2703–2722. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/570.