Tekin Özbek, Özlem, ve Eda Öz Çelikbaş. “Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5, no. 4 (Aralık 6, 2021): 2723–2736. Erişim Mayıs 17, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/571.