Aksöz, Emre Ozan, ve Gönül Çay. “Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Mart 5, 2022): 1–23. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/574.