Özen, İbrahim Akın. “Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Mart 5, 2022): 24–39. Erişim Haziran 24, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/575.