Kılıç, Binali, ve Emel Gönenç Güler. “Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Mart 5, 2022): 87–105. Erişim Haziran 24, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/579.