Küçük, Ecem, ve Gencay Saatcı. “Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Mart 5, 2022): 184–201. Erişim Haziran 13, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/584.