Avcıkurt, Cevdet, ve Semahat Göker. “Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Mart 5, 2022): 249–265. Erişim Ekim 4, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/589.