Ünal, Ahmet, ve Muhammed Taş. “Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 1 (Mart 5, 2022): 321–343. Erişim Eylül 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/593.