Mancı, Ali Rıza. “Yer Bağlılığı Ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı Ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 3 (Eylül 19, 2022): 806–824. Erişim Kasım 28, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/625.