Doğan, Hatice, ve Hakan Akyurt. “TOPSIS Ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 4 (Aralık 25, 2022): 914–930. Erişim Mart 4, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/631.