Kula, Mehmet Emirhan, ve Nagehan Öner. “Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 4 (Aralık 25, 2022): 1004–1026. Erişim Nisan 21, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/636.