Zengin, Burhanettin, Burhanettin Zengin, ve İsmail Koç. “Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 4 (Aralık 25, 2022): 1068–1090. Erişim Mart 31, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/639.