Şahin, Haydar, ve Günseli Güçlütürk. “İzmir’de Yöresel Ve Coğrafi İşaretli Yiyecek Ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 4 (Aralık 25, 2022): 1180–1198. Erişim Mart 31, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/646.