Değişgel, Sedat. “Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli Ve Yerel Halkın İnanç Turizmi Ile İlgili Görüşleri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7, no. 1 (Mart 21, 2023): 122–140. Erişim Ekim 4, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/658.