Salı Öztürk, Shırın, ve Ayşe Sünnetçioğlu. “Yavaş Şehir Algısı Ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7, no. 1 (Mart 21, 2023): 141–160. Erişim Mayıs 18, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/659.