Açıksözlü, Övgü, ve İlbey Varol. “Dünya Dışında Turistik Bir Gezi: Uzay Turizmine Yönelik Metafor Analizi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7, no. 3 (Eylül 17, 2023): 385–401. Erişim Aralık 2, 2023. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/676.