Sancar, Tekin. “Termal Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı, Destinasyon Memnuniyeti Ve Destinasyon Sadakati Arasındaki İlişkiler”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7, no. 3 (Eylül 17, 2023): 465–479. Erişim Mayıs 22, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/681.