Uzun, Mesud, ve Selda Uca. “Müze Ziyaretçi Deneyimi Ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8, no. 1 (Mart 14, 2024): 24–40. Erişim Mayıs 22, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/698.