Özüçağlıyan, Mehmet Ömer. “İstanbul'U Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8, no. 1 (Mart 14, 2024): 41–61. Erişim Mayıs 19, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/699.