Çılgınoğlu, Hakkı. “Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi Ile Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 8, no. 1 (Mart 14, 2024): 62–77. Erişim Mayıs 19, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/700.