Köroğlu, Ahmet, Özlem Köroğlu, ve İpek Asmadili. “Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 3 (Mayıs 13, 2021): 559–574. Erişim Eylül 29, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/86.