Bayrakdaroğlu, Funda, ve Pınar Eldem Çulhaoğlu. “Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no. 3 (Mayıs 13, 2021): 745–758. Erişim Ocak 20, 2022. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97.