1.
Karacaoğlu S, Yolal M. Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 12 Haziran 2024];3(4):833-47. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/104