1.
Şalvarcı S, Ünüvar Şafak. Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 15 Haziran 2024];3(4):848-63. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/105