1.
Güngör O, Atay H. Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 19 Haziran 2024];3(4):995-1011. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/114