1.
Bedük T, Gönenç Güler E. Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 04 Ekim 2023];3(4):1128-4. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123