1.
Dereli M, Z. Boyacıoğlu E, Terzioğlu MK. İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 15 Haziran 2024];3(4):1228-43. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129