1.
Işık N, Özkan B. Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 19 Haziran 2024];3(4):1514-32. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/147