1.
Alyakut Ömür. Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 23 Temmuz 2024];4(1):699-715. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202