1.
Ören VE, Çatır O. Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 15 Haziran 2024];4(2):797-810. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/208