1.
Şimşek M, Özdamar M. Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 12 Haziran 2024];4(2):811-22. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209