1.
Alyakut Ömür. Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 15 Haziran 2024];4(3):1867-84. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/273