1.
Atsız N, Türkmen S. Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 21 Haziran 2024];4(3):2018-30. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283