1.
Akın MH, Karamustafa K, Öztürk Y. Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 23 Temmuz 2024];5(1):443-58. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426