1.
Aktaş AC, Köroğlu Özlem. Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği. TUTAD [Internet]. 13 Mayıs 2021 [a.yer 17 Mayıs 2022];5(1):678-703. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/440