1.
Özkan T, Alan B. Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 22 Haziran 2024];5(2):816-28. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/450