1.
Acun Köksalanlar A, Köroğlu A. Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 22 Haziran 2024];5(2):851-76. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/452