1.
Çavuşoğlu S, Demirağ B. Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 19 Haziran 2024];5(2):909-24. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/455