1.
Tekeli M, Özkoç AG. İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 21 Haziran 2024];5(2):969-84. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/458