1.
Özgül Katlav E, Aykaç E. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 21 Haziran 2024];5(2):1150-66. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/469