1.
Ayaz N, Apak Ömer C. Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 13 Haziran 2024];5(2):1319-31. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/478