1.
Töre Başat H, Pekmezci D. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. TUTAD [Internet]. 10 Haziran 2021 [a.yer 19 Haziran 2024];5(2):1424-50. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/484